Rodzaje stali

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji stali w zależności od składu chemicznego, ilości dodatków stopowych, struktury, zastosowania, własności fizykochemicznych, itp. Ograniczymy się tutaj jedynie do najprostszego podziału według najpopularniejszych kryteriów. Po większą ilość informacji odsyłamy Państwa do wydawnictw specjalistycznych lub odpowiednich norm.

Ze względu na zawartość węgla i udział pierwiastków stopowych można podzielić stal na:

węglową:

 • niskowęglową,
 • średniowęglową,
 • wysokowęglową

stopową:

 • niskostopową,
 • wysokostopową.

 

Ze względu na zastosowanie rozróżnia się stal:

konstrukcyjną:

 • niskostopowa,
 • ogólnego stosowania,
 • wyższej jakości,
 • automatowa,
 • łożyskowa,
 • sprężynowa,
 • do ulepszania cieplnego,
 • do nawęglania,
 • do azotowania,

narzędziową:

 • węglowa,
 • stopowa (do pracy na zimno, do pracy na gorąco, szybkotnąca),

specjalną:

 • nierdzewna,
 • kwasoodporna,
 • żaroodporna,
 • żarowytrzymała,
 • transformatorowa,
 • niemagnetyczna,
 • trudnościeralna,
 • zaworowa.
Wróć

Zobacz jak dojechać

Mapa niedostępna