Stopy Fe-C

Żelazo ma ograniczone zastosowanie ze względu na niskie własności wytrzymałościowe (Rm = 300-350 MPa). Dlatego zastosowanie w przemyśle znalazły stopy tego pierwiastka z węglem i innymi dodatkami. Istnieją trzy podstawowe stopy żelaza z węglem: stale, staliwa i żeliwa.

Stal

Jest to stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierającym do 2,11% węgla. Po odlaniu stale są przetwarzane drogą przeróbki plastycznej na inne półwyroby dla przemysłu. W zależności od obecności i zawartości innych pierwiastków wyróżnia się stale węglowe i stopowe. Wśród stali stopowych wyróżnia się stale do ulepszania, do nawęglania, do azotowania, nierdzewne, kwasoodporne, żaroodporne, itd...

Staliwo

To stal w postaci lanej, stosowana na odlewy. W porównaniu ze stalą, staliwo ma strukturę gruboziarnistą, przez co wykazuje gorsze własności mechaniczne, a zwłaszcza niższe wskaźniki plastyczności, jak udarność czy wydłużenie. Własności te są jednak lepsze od żeliw. Dzięki temu staliwa są stosowane na odlewy w tych przypadkach, gdy ze względu na wymaganą plastyczność nie można zastosować żeliwa. Staliwo poddaje się obróbce cieplnej.

Żeliwo

Jest to stop o zawartości węgla powyżej 2,11% i podobnie jak staliwo nie podlega przeróbce plastycznej. Zawartość węgla w żeliwach na ogół nie przekracza 4%. W zależności od składu i struktury rozróżnia się podstawowe rodzaje żeliwa: białe, szare i sferoidalne. Żeliwo można również poddawać obróbce cieplnej.

Wróć

Zobacz jak dojechać

Mapa niedostępna