Wśród oferowanych przez naszą firmę wyrobów grafitowych, szczególną pozycję stanowią elektrody do pieców łukowych oraz urządzeń do procesów rafinacji stali pomiędzy wytapianiem i przeróbką plastyczną. Elektrody te są impregnowane specjalną substancją, która zwiększa ich żywotność, przyczyniając się do obniżenia kosztów produkcji. W tym temacie współpracujemy ściśle z producentem elektrod, który posiada bardzo duże doświadczenie w ich wytwarzaniu i stosowaniu.


Oprócz tego oferujemy inne wyroby grafitowe oraz usługi obróbki mechanicznej grafitu, badań ultradźwiękowych i impregnacji.

Zobacz jak dojechać

Mapa niedostępna